Picture of the author
Học React Native từ đầu hoặc bổ sung kiến thức trước khi xin intern/fresher bằng việc học 1-1 với mình. Nhắn cho mình qua FB (Nhớ nhắn trước khi gửi kết bạn nha^^):
Việt Hoàng
Picture of the author